News - Nhà máy Việt Nam với chất lượng Nhật Bản

Trang Chủ >  News

8th May 2024
Added product information, and added a backpack page, business bag page, and other bag pages.

1th July 2023
Head office & factory address moved.

13th Jun 2020
We have renewed the characteristics of "Souki Vietnam" manufacturing factory so that you can understand it on the top page.

we added Q & A page.

20th May 2020
we added QA page.

chúng tôi đã thêm trang truy cập..

Ngày 26 tháng 10 năm 2019
chúng tôi đã thêm trang truy cập.và chúng tôi đã thêm google map.

chúng tôi đã mở trang chủ.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Chúng tôi đã mở một trang chủ với hy vọng rằng chúng tôi muốn các đại lý vali và túi xách của chúng tôi trên khắp thế giới biết thêm về các sản phẩm và nhà máy của chúng tôi.
Cảm ơn bạn trước.